Asmens duomenų apsauga

Tytuvėnų kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Inga Zenauskaitė - atsakinga už asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę Tytuvėnų kultūros centre. Tel. 8 671 71 137

Tytuvėnų kultūros centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacija renginio dalyviams: renginių metu visuomenės informavimo tikslu bus fotografuojama ir (ar) filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Renginio nuotraukos ir vaizdo įrašai bus talpinami renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti kreipdamiesi į organizatorius.

Informacija neįgaliesiems

Tytuvėnų kultūros centre organizuojami renginiai pritaikyti ir žmonėms, turintiems judėjimo negalią (į sales galima patekti neįgaliojo vežimėliu).

Taip pat mielai bendradarbiaujame su negalią turinčių žmonių kultūrinėmis organizacijomis. Itin draugiškus ryšius palaikome su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos kolektyvais, kurie savo pasirodymais yra džiuginę ir miesto šventės „Tytuva“ žiūrovus.

Tiek pats centras, tiek Pagryžuvio skyrius mielai bendradarbiauja su Aukštelkės pensionato Pagryžuvio filialu, organizuojami bendri renginiai, parodos.

 

Dėmesio! Dėl aplink Tytuvėnų kultūros centrą vykdomų aikštės renovacijos darbų, patekimas į kultūros centrą gali būti apribotas.

Darbo užmokestis

Informacija apie Tytuvėnų kultūros centro darbuotojų atlyginimus

Vidutinis bruto darbo užmokestis (Eur/mėn.)*

Pareigybės 

pavadinimas

Etatų

skaičius

Vidutinis bruto

darbo užmokestis

per 2020 m.

I ketvirtį, Eur

Vidutinis bruto

darbo užmokestis

per 2020 m.

II ketvirtį, Eur

Vidutinis bruto

darbo užmokestis

per 2020 m.

III ketvirtį, Eur

Vidutinis bruto

darbo užmokestis

per 2020 m.

IV ketvirtį, Eur

Direktorius*

1

 

 

 

 

Direktoriaus

pavaduotojas*

0,5

 

 

 

 

Projektų vadovas *

0,25

 

 

 

 

Meno vadovas*

1

1142

1142

1142

1142

Mėgėjų meno kolektyvų vadovas

1,5

1713

1713

1713

1713

Choreografas*

1

 

 

 

 

Kultūrinių renginių organizatorius

3,5

3844

3844

3844

3844

Valytojas*

0,5

304

304

304

304

 

 

 

Finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

Finansinės ataskaitos:

2021 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 

2021 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 

2020 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2020 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2020 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2017 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita

2017 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2017 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2017 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2016 m. IV ketvirčio (metinės) finansinės ataskaitos

2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2015 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2015 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2015 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2015 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2014 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2014 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2014 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2014 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2013 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2013 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2013 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2013 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2012 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2012 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2012 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2012 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos:

2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2017 m. IV ketvirčio (metinė) biudžeto vykdymo ataskaita

2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2016 m. IV ketvirčio (metinė) biudžeto vykdymo ataskaita

2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2016 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2015 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2014 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2014 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2014 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2014 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2013 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2013 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2013 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2013 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2012 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2012 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2012 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2012 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Teisinė informacija

Kultūros centro veikla grindžiama:

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu

ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei Tytuvėnų kultūros centro nuostatais.

 

Nuostatai

TYTUVĖNŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI, patvirtinti 2016-08-25                                                                                                  

Apie mus

1. Kultūros centras įsteigtas 2005 m. sausio 4 d.

2.  Kultūros centro veiklos pradžia 2005 m. sausio 4 d.

3. Kultūros centras - daugiafunkcinė kultūrinės veiklos biudžetinė įstaiga, išlaikoma ir veikianti  pagal Biudžetinių įstaigų įstatymą.

4.  Kultūros centro adresas – Taikos g.6, Tytuvėnai, 86477 Kelmės r.

5.  Savininkas - Kelmės rajono savivaldybė, kodas 111106461, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba, kuri, informavus Kultūros ministeriją, turi teisę įstaigą pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Civilinio kodekso, Biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais.

6. Tytuvėnų kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį ir finansinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke ir įregistruojamas juridinių asmenų registre. Tytuvėnų kultūros centro finansinę apskaitą tvarko Kelmės rajono savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų apskaitos skyrius. Kultūros centro nuostatus tvirtina rajono Taryba.

     ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS 

 Pirmadienis         10.00 val. – 19.00 val.

 Antradienis         10.00 val. – 19.00 val. 

Trečiadienis        10.00 val. – 19.00 val.

Ketvirtadienis     10.00 val. – 19.00 val.

 Penktadienis       10.00 val. – 19.00 val.

Šeštadienis, sekmadienis - poilsio dienos

          Pietūs 14.00 val. – 15.00 val.