Kiti renginiai

2021 m. renginiai (Daugiau renginių nuotraukų galite rasti facebook paskyroje Tytuvėnų Kultūros Centras)

Virtualaus konkurso vaikams "Mano Velykų margutis" apdovanojimo akimirkos

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1995041660654238&set=pcb.1995042513987486

Virtuali paroda "Kiaušinio margumynai" Tytuvėnų miesto bibliotekoje

https://www.facebook.com/tytuvenukulturos.centras/videos/1990177694473968/

 

Virtuali edukacinė paroda "Kiaušinio margumynai". Kiaušinius margino Jūratė Buivydienė.

https://www.facebook.com/tytuvenukulturos.centras/videos/1989097404581997/

Velykinė kompozicija Tytuvėnų miesto centrinėje aikštėje

https://www.facebook.com/photo?fbid=1990753211083083&set=pcb.1990753844416353

Virtualus konkursas vaikams "Mano Velykų margutis"

https://www.facebook.com/tytuvenukulturos.centras/videos/1987610544730683/

Padėka

https://www.facebook.com/tytuvenukulturos.centras/videos/1969505093207895

Istorija apie duonos atsiradimą ant stalo "Duonos kelias"

https://www.facebook.com/tytuvenukulturos.centras/videos/1969374696554268

Sveikinimas

Tytuvėnų miesto seniūno Romo Čerkausko ir Tytuvėnų apylinkės seniūno Valdo Ivanausko sveikinimai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!

https://www.facebook.com/tytuvenukulturos.centras/videos/1969316769893394

 

Sveikinimas

Tytuvėnų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela (vad. R. Pranskevičienė) sveikina Jus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

https://www.facebook.com/tytuvenukulturos.centras/videos/1968577136634024/

Paroda "Mano šeima - LIETUVA"

https://www.facebook.com/tytuvenukulturos.centras/videos/1949034135254991/

 

Paroda "Tautinis kostiumas". Kostiumų autorė Dalia Pranaitienė

https://www.facebook.com/tytuvenukulturos.centras/videos/1949857651839306/

 

Paroda "Senovės rakandai"

https://www.facebook.com/tytuvenukulturos.centras/videos/1950599621765109/

"Užgavėnių tradicijos ir papročiai"

https://www.facebook.com/tytuvenukulturos.centras/videos/1950008371824234/

"Užgavėnių kaukių šėlsmas". Kaukių autorius Petras Zakaras

https://www.facebook.com/tytuvenukulturos.centras/videos/1947656325392772 

 

Sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Tytuvėnuose

Tyloje paskendęs garsas, kuris ištariamas, paminint Sausio 13-osios dienos žuvusius Tytuvėnų miesto aikštėje, degant aukurui, pagerbiant Lietuvos trispalvės fone. Tytuvėnų miesto seniūnas Romas Čerkauskas,  istorijos mokytojas Robertas Mosėjus sunkiai dėlioja sakinius, prisimindami istoriją, atiduodami pagarbą Laisvė gynėjų dienos 30-mečiui.Tytuvėnų miesto aikštėje buvo sukurta kompozicija, kuria norėjosi pagerbti žuvusiuosius už laisvą bei nepriklausomą Lietuvą (Vytautas Balčiūnas, Henrika Barkauskienė, Andrėja Gričiutė). Prie kompozicijos bei akcijos „Atmintis gyva“ kūrimo jungėsi tėveliai su vaikučiais, uždegdami žvakutes, spalvinguose stiklainiuose. Floristė Regina Vaičiūnienė sukūrė gėlių kompoziciją, kuria pagerbė Sausio 13-osios dalyvius. Išvakarėse buvo parodytas Tytuvėnų kultūros centro darbuotojos Raimondos Pranckevičienės sukurtas video „Atmintis gyva, nes liudija“ (Tytuvėnų kultūros centro facebook‘o paskyroje). Sausio 13-osios dienos įrašą „Lietuvos laisvė“ galite rasti Tytuvėnų kultūros centro facebook‘o paskyroje, kurį filmavo bei sumontavo Alanas Augustas Buivydas. Norėjosi, kad tokią akimirką būtų daugiau žiūrovų, daugiau dalyvių, kad prasmingiau būtumėme paminėję Sausio 13-osios dienos 30-metį. Koncertinius pasirodymus – dainas bei įrašus (Algimantas Raudonikis. „Kur balti keliai“, žodžiai Jono Strielkūno; Andrius Kulikauskas. „Ateina Dievas” , žodžiai Mykolo Linkevičiaus;  „Jei ne auksinės vasaros“ partizanų daina) dovanojo Tytuvėnų kultūros centrui Neringa Navikauskaitė bei Inesa Sėmėnaitė Rutkauskienė.            

Dėkojame: Tytuvėnų miesto seniūnui Romui Čerkauskui, Tytuvėnų miesto seniūnijai, istorijos mokytojui

Robertui Mosėjui, Tytuvėnų gimnazijos gimnazistei Ugnei Papartytei, Šiaulių Gen. P. Plechavičiaus

6-osios rinktinės 605-osios Tytuvėnų kuopos šauliams, Neringai Navikauskaitei, Inesai Sėmėnaitei

Rutkauskienei.

Tytuvėnų kultūros centro informacija

2020 m. renginiai (Daugiau renginių nuotraukų galite rasti facebook paskyroje Tytuvėnų Kultūros Centras)

Gruodžio 11 d. Tytuvėnų aikštėje vyko žibintų paroda "Kalėdinių žibintų švieselė"

 

Nr. 1 „Sieloveidžių pasaka“ - tai projektas, kuriame atsispindi adventinis laukimas. Sieloveidės atėjusios iš giliausių vandenų, iš ten, kur suplaukia žmonijos skausmai ir ašaros, kad pasauliui atneštų vilties... Prieš šio projekto prisijungė daug savanorių, kurie prisidėjo prie „Sieloveidžių pasakos“... Susapnuota vizija ant Nemuno upės kranto virto realybė...

Fotoautorė– Ugnė Papartytė, idėjos autorė – režisierė - Andrėja Gričiutė, grimas Beatričė Remeikienė, kostiumų dailininkė Jurgita Balčiūnaitė, Sieloveidės: Kreta Karpinaitė, Paulė Andrulytė, Jurgita Karčiauskaitė

 
Lapkritis
Tytuvėnų kultūros centras, remiamas Lietuvos kultūros tarybos bei Kelmės rajono savivaldybės, 2020 m. lapkričio 7 d. minėjo Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčios fundatoriaus Andriejaus Valavičiaus (lenk. Andrzej Wołłowicz, apie 1570 m. Gardinas ? – 1614 m. Tytuvėnai) gimimo 450-ąsias metines, pristatė architektūrinį meninį apšvietimą bažnyčios išorinėje ir vidinėje dalyje. Praeiviai bei lankytojai galėjo išgirsti ir vargonų muziką, grojamą Dovilės Zikienės.
2020-ieji metai mini 450-ąsias Tytuvėnų bažnyčios fundatoriaus Andriaus Valavičiaus gimimo metines. Šiai progai Tytuvėnų kultūros centras organizavo išskirtinio grožio renginį, kurio metu buvo dar kartą pabrėžtas šio unikalaus architektūrinio statinio išskirtinumas ir grožis. Renginio metu Tytuvėnų bažnyčios interjeras nušvito dar neregėtomis spalvomis. Tai buvo meno šviesų sintezė, kuri leido iš naujo pažinti taip pamiltus Dievo namus. Meninio architektūrinio apšvietėjo teikėjas VšĮ „Džiazo galerija“.
Fundatorius Andriejaus Valavičiaus, Žemaičių žemės teisėjas, ir LDK vėliavininkas Andriejus Valavičius suteikė fundaciją bernardinų konventui Tytuvėnų miestelyje. Vienuolyną dosniai aprūpinęs fundatorius buvo tikras krikščionio ir piliečio pavyzdys: jis pasižymėjo dosnumu ir svetingumu (kasdien prie jo stalo netrūkdavo svečių), ypatinga pagarba kunigams, parama Bažnyčiai (skyrė fundacijas Telšių, Tryškių, Platelių parapinėms bažnyčioms), ištikima tarnyste valstybei (dalyvavo kare Livonijoje ir garsiajame Salaspilio mūšyje). Ypač uoliai ir ištvermingai Valavičius ėjo teisėjo pareigas: pasiligojęs kelerius paskutinius gyvenimo metus į teismą buvo nešamas krėsle, per dieną išnagrinėdavo net 50–60 bylų, tačiau pirmiausia stengdavosi atkalbėti bylininkus nuo teismo proceso ir su juo susijusių išlaidų, prašydamas neskubėti, kviesdamas prie pietų stalo ir daugelį sutaikydamas geruoju. Troškęs patarnauti bernardinų bendruomenei savo aprūpinto Tytuvėnų vienuolyno refektorijuje per pietus, fundatorius, deja, mirė dar nė nepradėjus statybos, vos sulaukęs atvykstant pirmųjų bernardinų. Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės titulo bažnyčios ir vienuolyno pastatymu pasirūpino fundatoriaus brolis, Žemaičių seniūnas Jeronimas Valavičius, o Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius dovanojo Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslą – vieną seniausių Lietuvoje, iki šiol kabantį didžiajame altoriuje.
Partneriai: Tytuvėnų ŠvČ. Mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčios parapija. Meninio projekto - apšvietimo teikėjas: VšĮ "Džiazo galerija", AB Light, JaGa.lt
 

Rugsėjo 23 d. Muzikinė dokumentinė kronika "Elenos prisiminimų takais arba vienos žydaitės istorija" (scenarijaus autorė ir režisierė A. Gričiutė). Dalyviai: Pasvalio kultūros centro Saločių skyriaus teatras "Nemigęs", Pasvalio kultūros centro Saločių skyriaus Namišių moterų vokalinis ansamblis "Svaja" (vadovė R. Kaziliūnienė).

Rugsėjo 20 d. Rudens kermošius "Po žemaitiška skara".

 

Rugsėjo 18 d. Tytuvėnų kultūros centro naujų patalpų pristatymas ir skulptoriaus V. Remeikos parodos atidarymas, skirtas tautodailės metams.

Rugsėjo 12 d. Opera "Tarnaitė ponia" Tytuvėnų miesto aikštėje.

Rugpjūčio 18 d. Istorinis žygis "Partizanų keliais" Tytuvėnų miesto apylinkėse

Rugpjūčio 10 - 16 d. Teatro ir šokio stovykla vaikams bei jaunimui "Gyvenu kurdamas grožį sau ir kitiems"

Liepos 9 d. Poezijos popietė "Po klevais"

 Liepos 6 d. Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena Tytuvėnų miesto aikštėje

Birželio 14 d. Gedulo ir vilties dienos paminėjimas „O Lietuva! Tu mums likai lyg pasaka”

 

Birželio 1 d. Akcija „Ačiū Lietuva“

 

Kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos koncertas "Iš tavo rankų", skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui.

Kovo 4 d. Tytuvėnų miesto centrinėje aikštėje kartu su Tytuvėnų gimnazijos mokiniais bei mokytojais buvo organizuota akcija "Pasveikinkim Lietuvą ir vieni kitus", skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui.

 

Vasario 25 d. Užgavėnių eitynės Tytuvėnuose ir šventė "Žiema, žiema kur tu???" aikštėje.

Vasario 16 d. Meninė kompozicija "Iš mažos gilės galingas Ąžuolas išauga", skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai

 

Vasario 14 d. Valentino dienos akcija "Mano širdelė Tau"

Sausio 13 d. Sausio 13-osios paminėjimas "Laisvės laužai"