Apie mus

1. Kultūros centras įsteigtas 2005 m. sausio 4 d.

2.  Kultūros centro veiklos pradžia 2005 m. sausio 4 d.

3. Kultūros centras - daugiafunkcinė kultūrinės veiklos biudžetinė įstaiga, išlaikoma ir veikianti  pagal Biudžetinių įstaigų įstatymą.

4.  Kultūros centro adresas – Taikos g.6, Tytuvėnai, 86477 Kelmės r.

5.  Savininkas - Kelmės rajono savivaldybė, kodas 111106461, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba, kuri, informavus Kultūros ministeriją, turi teisę įstaigą pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Civilinio kodekso, Biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais.

6. Tytuvėnų kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį ir finansinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke ir įregistruojamas juridinių asmenų registre. Tytuvėnų kultūros centro finansinę apskaitą tvarko Kelmės rajono savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų apskaitos skyrius. Kultūros centro nuostatus tvirtina rajono Taryba.

     ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS 

 Pirmadienis         8.00 val. – 17.00 val.

 Antradienis         8.00 val. – 17.00 val.

Trečiadienis        8.00 val. – 17.00 val.

Ketvirtadienis     8.00 val. – 17.00 val.

 Penktadienis       8.00 val. – 15.45 val.

Šeštadienis, sekmadienis - poilsio dienos

          Pietūs 12.00 val. – 12.45 val.