Teisinė informacija

Kultūros centro veikla grindžiama:

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu

ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei Tytuvėnų kultūros centro nuostatais.